?>
אתה בפנים ייזום => בית => ראות חוצה
פסים

אתה יודע מה היא PEP (חשיפה ההודעה טיפול מונע)?

טוליוס דטריטוס
מכיוון שהרבה אנשים לא יודעים מה זה, אך טיפול מונע יכול לעזור לאלה שנחשפו לרגעים מסוכנים כמו ...