?>
אתה בפנים ייזום => בית => חיים עם איידס
חיסון לאיידס

אדם שנרפא ב- HIV! וזה יהיה האדם השלישי

טוליוס דטריטוס
אדם שנרפא נגד HIV הוא משואה נהדרת שקוראת לה מלחים. ובכל זאת, במקרה זה נראה לי שזה יותר שירת בת ים שקוראת מלחים ...