?>
אתה בפנים ייזום => בית => נישאי HIV
המלצות מאנשים שחיים עם איידס

עדות סרופוזיטיבית - קלאודיו סוזה

טוליוס דטריטוס
עדות של חיובי ל- HIV ההיסטוריה של חיובי ל- HIV מההתחלה; יכולתי רק להיכנע למה שקרה, אבי ... סבסטיאו אפונסו דה סוזה "נדחה ...