?>
אתה בפנים ייזום => בית => fumarate disoproxil tenofovir
איידס מפה בפורטוגזית

Elvitegravir מותאם לatazanavir מביא תוצאות טובות יותר לנשים, מחקר מראה!

טוליוס דטריטוס
המחקר WAVES מראה כי משטר elvitegravir המותאם לאתנזנוויר מעניק תוצאות טובות יותר לנשים עם הערת מתרגם ל- HIV ...