אתה בפנים ייזום => בית => אנשים החיים עם HIV ו הזכות סודיות
Justiça

אנשים החיים עם HIV ו הזכות סודיות

טוליוס דטריטוס
העביר את הצעת החוק שמגינה טוב יותר על אנשים החיים עם איידס ועל הזכות לסודיות! מדברים על אנשים החיים עם איידס וחוק ...