פבואר 2015

לגילוי שווה שלילי?

קלאודיו אפונסו
Carga viral Indetectável igual a negativo? Uma pessoa com carga viral indetectável pode parar de se preocupar sobre transmitir o HIV? Indetectável