?>
אתה בפנים ייזום => בית => כאבי שיגרון
כאב ואיידס

אוכלוסיית HIV חיובית הזדקנות וסובלים מסיבוכים ראומטולוגיים

טוליוס דטריטוס
האוכלוסייה החיובית ל- HIV סובלת מבעיות רבות ואנחנו אלו שמתבגרים בפעם הראשונה. גיל אוכלוסיה חיובי ל- HIV וסובל כ ...