אתה בפנים ייזום => בית => מוצץ
איידס

האם מין אוראלי עובר HIV?

טוליוס דטריטוס
סקס אוראלי הוא הזריקה הגדולה. זהו חלק חשוב של מערכת יחסים מינית, אבל האם זה לא מין אוראלי ראשוני עובר HIV? שאלה זו מופיעה "רחוק ...
לנשק על הפה

נשיקת הפה אינה משדרת HIV - אבל יש יוצאים מן הכלל

טוליוס דטריטוס
...
איידס

מין אוראלי ו- HIV?

טוליוס דטריטוס
מין אוראלי ו- HIV קשורים באופן מהותי לפחד ו"בורות מעובדת "בתוך חיי המין של בני האדם, ו"בינומי" זה מביא לי הרבה ...