כל מה שיש לנו על אנשים נגועים חדשים יש עומסים ויראליים גבוהים מאוד: Seropositive.Org