?>
אתה בפנים ייזום => 2014
עומס נגיפי

מגיב נתן !!! ועכשיו? רגוע ... יש הרבה מה לעשות!

טוליוס דטריטוס
נתן מגיב ??? למרבה הצער, כן. אבל זה לא סוף החיים. לפני הרבה זמן אני יודע שזה בר. למעשה ...