?>
אתה בפנים ייזום => בית => ת"י => HIV - שלושת המכתבים => העמוד 14
איידס

שימו לב: מין אוראלי אינו מקדים ויש לו סיכונים

טוליוס דטריטוס
במחקרים רבים בנושא התנהגות מינית, הצעיר חושב שמין אוראלי אינו מין. הרוב מסווגים את הפעילות הזו כחלק מהמוקדמות, אבל ...