?>
אתה בפנים ייזום => בית => בלתי ניתן לגילוי שווה לבלתי ניתנת להעברה