אתה בפנים ייזום => בית => הזדקנות מוקדמת
הזדקנות מוקדמת

ההידבקות ב- HIV קשורה לשכיחות גבוהה יותר של מחלות הקשורות מחקר הולנדי שני הזדקנות

טוליוס דטריטוס
זיהום ב HIV קשור לשכיחות גבוהה יותר של מחלות הקשורות להזדקנות. הייתה גם שכיחות גבוהה יותר של גורמי סיכון ...