מחלות אופורטוניסטיות, מה הן וכיצד להימנע מהן? האם מחלות קטלניות?