אוכלוסיית HIV איידס הזדקנות וסובל אינטראקציות סמים