זיהום ראשוני וזיהום חריף (אותו) על ידי עובדות ה- HIV על